Skip to content

Alec Malmberg

Gynaecoloog

Alec Malmberg, studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. De opleiding tot gynaecoloog werd in het Erasmus Medisch Centrum en Ikazia Ziekenhuis Rotterdam gevolgd. 

Hij heeft 10 jaar gewerkt in het Slingeland Ziekenhuis met aandachtsgebied bekkenbodem en operaties ter correctie verzakking en urineverlies. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor #DeVerloskundigeZorg met regie bij de zwangere en haar verloskundige. 

In 2012 werd hij door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gevraagd om het team van het Bekkenbodemcentrum en het Bekken Pijn Centrum in het Universitair medisch Centrum Groningen te komen versterken. in 2013 heeft hij daadwerkelijk de overstap gemaakt en hij is nog steeds werkzaam in het UMCG. Hij is zeer nauw betrokken bij onderzoek naar ontlastingsverlies, kwaliteit van leven en seksuele klachten na de bevalling en na verwijdering van de baarmoeder. Daarnaast verricht hij onderzoek naar chronische buik en bekkenpijn, specifiek het verbeteren van deze begeleiding.

Na 7 jaar hoofd van de pijler benigne gynaecologie te zijn geweest wil hij zijn expertise óók dichtbij de huisarts en verloskundige in gaan zetten om bij te dragen aan kwaliteit van zorg van de individuele vrouw, passend in de maatschappelijke context 1 ½ lijns zorg. 

“Elke dag doe ik mijn best om zorg af te stemmen gericht op verbeteren van de kwaliteit van leven van de vrouw met een gynaecologische hulpvraag. Samen kom je tot een passend behandelplan. Zorg verlenen in ons VrouwenZorg Centrum op het Vrouwenplein, past hier goed in; Duurzaam, Zinnig en Dichtbij. Ik hoop dat ik u mag begeleiden.”

Alec Malmberg wilde altijd al dokter worden om zorg specifiek om de individuele mens met medische hulpvraag af te stemmen, luisteren is daarbij een kernwoord.

Speciale interesse: bekkenbodemklachten na bevalling, verzakkingsklachten, urine- en ontlastingverlies, seksuologie en buik & bekkenpijn.

BIG nr: 49032852901

Alec Malmberg