Skip to content

Vergoeding

Verzekerde zorg

Ons VrouwenZorg Centrum biedt reguliere, specialistische medische zorg en is een door de overheid erkend zelfstandig behandelcentrum. Onze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering als u door uw huisarts bent verwezen. Onze zorg valt bijna altijd onder de basisverzekering en is dus verzekerde zorg. 

De enige eis die de verzekeraar stelt voor vergoeding van verzekerde zorg is dat we een verwijsbrief ontvangen van uw huisarts. De huisarts kent u (en uw voorgeschiedenis) en beoordeelt of een verwijzing nodig is. 

Ongecontracteerde
Zorg en Coulance

VrouwenZorg Centrum heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit is een keuze die bewust is gemaakt. Zonder zorgcontracten kunnen wij specialistische, hoogwaardige zorg leveren zonder zorgstop en met een korte wachttijd. Een zorgcontract met een zorgverzekeraar brengt namelijk beperkingen met zich mee, die ertoe kunnen leiden dat de wachttijd oploopt.

In de praktijk betekent dit, dat u de nota zelf ontvangt en in eerste instantie zelf moet betalen. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis.
Voor de eigen bijdrage kunt u bij ons coulance aanvragen, dit kan tot 4 maanden terug. Deze regeling maakt dat u geen kosten heeft buiten het wettelijk vastgesteld eigen risico. Onze zorg kost u dus niets meer dan zorg in het ziekenhuis.

Eigen risico

Houdt u er wel rekening mee dat u altijd (jaarlijks) uw eigen risico moet betalen. De overheid stelt elk jaar een wettelijk minimum voor het eigen risico voor de vergoeding van de basisverzekering vast. In 2024 is dit 385 Euro. Dit gedeelte van de rekening betaalt u zelf. Indien u heeft gekozen voor een hoger eigen risico, dan betaalt u dit hogere tarief zelf. 

Het betalen van eigen risico geldt ook als u specialistische zorg in een ziekenhuis krijgt. U kunt de vergoeding die uw zorgverzekeraar aan u uitbetaalt en de hoogte van (het openstaande deel) van uw eigen risico bij uw verzekeraar navragen. Soms kan het eigen risico van een ander jaar dan het jaar waarin u zorg heeft ontvangen aangesproken worden. Meer informatie daarover vindt u hier. 

Afspraak annuleren

Indien u uw afspraak af wilt zeggen, verzoeken wij u dat tenminste 24 uur van tevoren te doen. U kunt dit doen door contact op te nemen; via e-mail: info@vrouwenzorgcentrum.nl, of via telefoonnummer: 0316-744 020. U kunt eventueel een voicemail achter laten.  Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of indien gewenst verplaatst naar een ander tijdstip. Voor niet  afgemelde afspraken kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 

Onverzekerde Zorg

Wij bieden ook onverzekerde zorg. Bijvoorbeeld als u geen (Nederlandse) zorgverzekering hebt, of als u zonder verwijzing een afspraak wilt maken. Indien er geen medische reden is voor een afspraak zal uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoeden en valt een afspraak onder de onverzekerde zorg. U betaalt dan de behandeling zelf. Onder aan deze pagina vindt u de tarievenlijst voor onverzekerde zorg.

Declaratie zorgkosten

Zorgkosten voor medisch specialistische zorg worden in Nederland geregistreerd en gedeclareerd door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Vanaf uw eerste afspraak wordt alle zorg die u gebruikt bijgehouden.  De overheid heeft bepaald dat er een beperkt aantal DBC’s zijn, waardoor er wordt gewerkt met gemiddelde prijzen. Of u slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van deze DBC heeft gehad, maakt voor de prijs niets uit. Die blijft gelijk.  Onder aan deze pagina vindt u onze tarievenlijst (passantentarieven).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt regelgeving voor, en houdt toezicht op het naleven van deze regels door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In deze animatiefilm geeft de NZa uitleg over de betaling van medisch specialistische zorg in Nederland.

Declaratie door Infomedics

Declaraties worden digitaal verstuurd door het bedrijf infomedics. Kijk op infomedics.nl/contact of bel 036 – 20 31 900 voor vragen over de factuur. Wilt u de rekening toch liever op papier ontvangen? Geef dit dan aan ons door.

Vragen

Wij vinden het belangrijk u vooraf goed te informeren. Bij vragen over de vergoeding of bekostiging van uw zorg kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of bellen naar 0316-744 020
.

Play Video