Skip to content

Verzekerde zorg

Verwijsbrief

Ons VrouwenZorg Centrum biedt reguliere, specialistische medische zorg en is een door de overheid erkend zelfstandig behandelcentrum. Onze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering als u door uw huisarts bent verwezen. Onze zorg valt bijna altijd onder de basisverzekering en is dus verzekerde zorg.

De enige eis die de verzekeraar stelt voor vergoeding van verzekerde zorg is dat we een verwijsbrief ontvangen van uw huisarts. De huisarts kent u (en uw voorgeschiedenis) en beoordeelt of een verwijzing nodig is. 

 

Ongecontracteerde zorg

VrouwenZorg Centrum heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de nota zelf ontvangt en in eerste instantie zelf moet betalen. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis. Voor het bedrag dat overblijft kunt u bij ons coulance aanvragen, zodat u geen kosten heeft buiten het gedeelte dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.  Onze zorg kost u dus niet meer dan in het ziekenhuis.

Eigen risico

Houdt u er wel rekening mee dat u altijd (jaarlijks) uw eigen risico moet betalen. De overheid stelt elk jaar een wettelijk minimum voor het eigen risico voor de vergoeding van de basisverzekering vast. In 2020 is dit 385 Euro. Dit gedeelte van de rekening betaalt u zelf. Indien u heeft gekozen voor een hoger eigen risico, dan betaalt u dit hogere tarief zelf. 

Het betalen van eigen risico geldt ook als u specialistische zorg in een ziekenhuis krijgt. U kunt de vergoeding die uw zorgverzekeraar aan u uitbetaalt en de hoogte van (het openstaande deel) van uw eigen risico bij uw verzekeraar navragen. 

Afspraak maken

Covid 19
Ons centrum is gewoon open, maar voor uw en onze veiligheid geven wij navolging aan de landelijke maatregelen een voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ter preventie van verspreiding van het Corona virus. Indien u een van de volgende vragen met JA moet beantwoorden vragen we u vriendelijk geen afspraak te maken of uw afspraak te verplaatsen.
* Voor de risicogebieden zie: www.wijsopreis.nl